Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 21.05.18 (PONIEDZIAŁEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

733

0,54

0,23

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

780

0,88

0,37

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

758

0,82

0,35

go

  RAPORT DZIENNY - 15.05.18 (WTOREK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

738

0,64

0,37

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,12

780

0,73

0,47

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,05

765

0,77

0,46

go

  RAPORT DZIENNY - 16.05.18 (ŚRODA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

732

0,63

0,38

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

785

0,71

0,43

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

767

0,79

0,38

go

  RAPORT DZIENNY - 17.05.18 (CZWARTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

735

0,71

0,42

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,17

729

0,75

0,44

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

766

0,90

0,50

go

  RAPORT DZIENNY - 18.05.18 (PIĄTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,25

738

0,65

0,41

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,06

722

0,69

0,50

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,17

765

0,67

0,50

go

  RAPORT DZIENNY - 19.05.18 (SOBOTA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

742

0,71

0,40

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

726

0,65

0,42

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,11

773

1,00

0,50

 

go

  RAPORT DZIENNY - 20.05.18 (NIEDZIELA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

730

0,66

0,39

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

770

0,74

0,43

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

756

0,82

0,35

 

go

WYNIKI BADAŃ WODY 2018

STYCZEŃ

DATA

Dokument

02.01.2018

wbwT_20170102.pdf

15.01.2018

wbwT_20170115.pdf

29.01.2018

wbwT_20170129.pdf

LUTY

DATA

Dokument

01.02.2018

wbwT_20170201.pdf

07.02.2018

wbwT_20170207.pdf

12.02.2018

wbwT_20170212.pdf

14.02.2018

wbwT_20170214.pdf

26.02.2018

wbwT_20170226.pdf

MARZEC

DATA

Dokument

12.03.2018

wbwT_20180312.pdf

19.03.2018

wbwT_20180319.pdf

26.03.2018

wbwT_20180326.pdf

KWIECIEŃ

DATA

Dokument

04.04.2018

wbwCz_20180404.pdf

09.04.2018

wbwT_20180409.pdf

23.04.2018

wbwT_20180423.pdf

MAJ

DATA

Dokument

07.05.2018

wbwT_20180507.pdf

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2018 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2018.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2018.pdf

go

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Nadzór nad jakością wody na pływalniach
w Centrum Park Chojnice

LP.

Dokument

1.

ChP-01/2017

go

Działania naprawcze

27.03

W związku z otrzymanymi w dniu 27.03. drogą tel. informacji od Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o podwyższonej ilości jednostek bakterii Legionella w wodzie pod natryskami przy przebieralni damskiej podjęto poniższe czynności:

  • natychmiast po ich otrzymaniu wyłączyliśmy z użytkowania natryski przy szatni damskiej,
  • w godzinach od 14:00 do 22:00 wylewki w/w natryskach zostaną rozkręcone i zdezynfekowane związkami chloru,
  • w godzinach od 22:00 do 24:00 nastąpi odpowiednie przegrzanie instalacji wodnej wszystkich natrysków.

W dniu 04.04.2018 r. nastąpił ponowny pobór próbek wody z natrysków przy przebieralniach damskiej i męskiej do badań na obecność bakterii Legionella. 

Natryski przy przebieralni damskiej zostaną ponownie udostępnione dla klientów po uzyskaniu poprawnych wyników badań, tj. po min. 10 dniach od poboru.

W dniu 16.04.2018 r. otrzymaliśmy wyniki badań wody na obecność bakterii Legionella pod prysznicami przy przebieralniach damskiej i męskiej. Wyniki są zgodne z wymogami. W porozumieniu ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chojnicach w dniu 16.04.2018 r. udostępniliśmy klientom natryski przy przebieralni damskiej.

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.