Jakość wody basenowej spełnia wymogi mikrobiologiczne
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 20.02.17 (PONIEDZIAŁEK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

722

0,37

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

712

0,44

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

758

0,80

go

  RAPORT DZIENNY - 21.02.17 (WTOREK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,16

706

0,36

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,14

714

0,44

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

763

0,98

go

  RAPORT DZIENNY - 22.02.17 (ŚRODA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,08

711

0,49

0,39

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,12

7,15

0,68

0,32

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

765

0,89

0,32

go

  RAPORT DZIENNY - 16.02.17 (CZWARTEK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

 725

0,37

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

 7,15

747

0,45

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

 7,15

774

0,81

go

  RAPORT DZIENNY - 17.02.17 (PIĄTEK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,10

723

0,37

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

734

0,44

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

 774

0,86

go

  RAPORT DZIENNY - 18.02.17 (SOBOTA)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,11

739

0,60

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

729

0,44

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,21

676

0,78

 

go

  RAPORT DZIENNY - 19.02.17 (NIEDZIELA)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

723

0,44

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

719

0,37

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

719

0,37

 

go

WYNIKI BADAŃ WODY 2016

LISTOPAD

DATA

Dokument

09.11.2016

wbwT_20161109.pdf

16.11.2016

wbwT_20161116.pdf

22.11.2016

wbwT_20161122.pdf

29.11.2016

wbwT_20161129.pdf

GRUDZIEŃ

DATA

Dokument

03.12.2016

wbwCz_20161203.pdf

20.12.2016

wbwT_20161220.pdf

go

WYNIKI BADAŃ WODY 2017

STYCZEŃ

DATA

Dokument

02.01.2017

wbwT_20170102.pdf

16.01.2017

wbwT_20170116.pdf

30.01.2017

wbwT_20170130.pdf

30.01.2017

wbwT_20170130_2.pdf

LUTY

DATA

Dokument

15.02.2017

wbwT_20170215.pdf

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2016 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2016.pdf

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2017 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2017.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2017.pdf

go

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Nadzór nad jakością wody na pływalniach
w Centrum Park Chojnice

LP.

Dokument

1.

ChP-01/2017

go

Działania naprawcze 02.12 - 06.12

Szanowni Państwo,

Wypełniając dyrektywy i zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach, uprzejmie informuję o podjętych w ostatnim czasie działaniach naprawczych, mających na celu przywrócenie należytego stanu jakości bakteriologicznej i fizykochemicznej wody we wszystkich zbiornikach naszej pływalni.

Po otrzymaniu sprzecznych informacji związanych z wynikami badań z poboru próbek z dnia 22.11.2016 r. przez dwa niezależne akredytowane laboratoria (Człuchów i Tuchola) Zarząd Spółki przystając na zalecenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, jak i PSSE w Chojnicach wyłączył cały obiekt pływalni z użytku (godz. 13:15, dn. 02.12.2016 r.).

Już o godz. 14:00, dn. 02.12.2016 r. rozpoczęto następujące działania i zabiegi:

- zwiększono dawkę środka dezynfekcyjnego do poziomu 2 ml na 1 l,
- rozpoczęto obniżanie pH wody do poziomu 6,5,
- po uzyskaniu pełnych w/w parametrów rozpoczęto intensywne odpłukiwanie filtrów zwiększoną dawką środków dezynfekujących,
- przez płukanie filtrów wymieniono część wody na świeżą, tj. 5 filtrów razy 12 m3 na każdą sztukę.

WYŻEJ WYMIENIONE CZYNNOŚCI TRWAŁY DO GODZ. 21:00

Od 21:00 rozpoczęto proces przywracania fizykochemicznych właściwości wody do parametrów pożądanych (zapisy i raporty w dzienniku dobowym do wglądu w siedzibie spółki).

W tym samym czasie od 14:00 dn. 02.12.2016 r. do 6:00 dn. 03.12.2016 r.:
- szorowano wszystkie ściany niecek basenowych,
- szorowano i nasączono podchlorynem sodu podłogi plaży, korytarzy i szatni,
- dezynfekowano krany, zawory, ceramikę, szafki, siedziska w ciągach komunikacyjnych i szatniach,
- dodatkowo wyniesiono z hali basenowej wszystkie żywe kwiaty.

Dnia 03.12.2016 r. o godz. 9:00 na wcześniejszą prośbę Zarządu do chojnickiej pływalni przybył uprawniony i delegowany przez akredytowane laboratorium analityczne z Człuchowa próbkobiorca i pobrał do analizy mikrobiologicznej próbki wody ze wszystkich zbiorników.

Już dzisiaj tj. 05.12.2016 r. po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z kierownikiem laboratorium człuchowskiego z p. Kuligowskim (godz. 8:15) otrzymaliśmy potwierdzenie, iż we wszystkich próbkach wody nie wykryto śladów bakterii Pseudomonas Aureginosa.

Wg oświadczenia laboratorium raport z sobotniego badania zostanie zakończony dzisiaj, a do odbioru na piśmie będzie już gotowy 06.12.2016 r. o godz. 8:00.

 

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.