Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 21.08.

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,21

753

0,48

0,30

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,24

759

0,63

0,40

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,24

760

0,75

0,50

go

OSTATNIA KONTROLA WODY W BASENACH

wykonana przez akredytowane laboratorium

DATA

Dokument

13.08.2018

wbwT_20180813.pdf

go

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni

dokonana przez właściwego pańśtwowego inspektora sanitarnego.

LP.

Dokument

1.

Protokół kontroli: OHK.90223.3.13.2017.MS

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2018 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2018.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2018.pdf

go

Działania naprawcze

19.08

W dniu 19.08.2018 (niedziela) w godzinach popołudniowych ok. 17:00 ratownik będący na zmianie usunął z niecki sportowej niewielką ilość kału.

W związku z powyższym niecka została wyłączona z użytkowania dla klientów.

W godzinach nocnych nastąpi:
- szokowe chlorowanie,
- płukanie filtrów wodą o odpowiednich parametrach pH i Cl,
- w/w wartości utrzymane zostaną przez okres ponad 2,5 godziny,
- następnie przywrócimy parametry wody do wartości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

W dniu dzisiejszym (20.08.) akredytowane Laboratorium Analityczne w Tucholi pobrało próbki wody z niecki sportowej w celu dokonania badań kontrolnych, mających zapewnić pełne bezpieczeństwo kąpiącym się.

 

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.