Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Informujemy, że w związku z wynikami badań wody na obecność Legionelli w jakuzzi wewnętrznym 96jtk/100ml podjęliśmy działania zgodne z wytycznymi tj. powtórzenie badań.

go

  RAPORT DZIENNY - 19.03.18 (PONIEDZIAŁEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

750

0,60

0,29

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

760

0,78

0,39

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

714

0,89

0,50

go

  RAPORT DZIENNY - 20.03.18 (WTOREK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

742

0,53

0,32

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

764

0,73

0,37

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

770

0,80

0,43

go

  RAPORT DZIENNY - 21.03.18 (ŚRODA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

746

0,37

0,26

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

766

0,45

0,26

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

777

0,80

0,29

go

  RAPORT DZIENNY - 22.03.18 (CZWARTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

738

0,36

0,38

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

772

0,45

0,41

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,12

714

0,80

0,46

go

  RAPORT DZIENNY - 16.03.18 (PIĄTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

732

0,36

0,37

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

753

0,45

0,39

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

745

0,80

0,40

go

  RAPORT DZIENNY - 17.03.18 (SOBOTA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

720

0,60

0,47

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

752

0,77

0,38

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

776

0,77

0,50

 

go

  RAPORT DZIENNY - 18.03.18 (NIEDZIELA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,12

770

0,41

0,39

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

764

0,45

0,38

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,12

754

0,79

0,50

 

go

WYNIKI BADAŃ WODY 2018

STYCZEŃ

DATA

Dokument

02.01.2018

wbwT_20170102.pdf

15.01.2018

wbwT_20170115.pdf

29.01.2018

wbwT_20170129.pdf

LUTY

DATA

Dokument

01.02.2018

wbwT_20170201.pdf

07.02.2018

wbwT_20170207.pdf

12.02.2018

wbwT_20170212.pdf

14.02.2018

wbwT_20170214.pdf

26.02.2018

wbwT_20170226.pdf

MARZEC

DATA

Dokument

12.03.2018

wbwT_20170312.pdf

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2018 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2018.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2018.pdf

go

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Nadzór nad jakością wody na pływalniach
w Centrum Park Chojnice

LP.

Dokument

1.

ChP-01/2017

go

Działania naprawcze

13.02 - 14.02

Szanowni Państwo,

Wypełniając dyrektywy i zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach, uprzejmie informuję o podjętych w ostatnim czasie działaniach naprawczych, mających na celu przywrócenie należytego stanu jakości bakteriologicznej wody w brodziku dla dzieci.

W dniu 13.02.2018 w godz. popołudniowych telefonicznie otrzymaliśmy informację od akredytowanego Laboratorium Analitycznego w Tucholi, że w brodziku dla dzieci wystąpiło przekroczenie ilości bakterii legionella ( > 100 jtk / 100 ml ).

W związku z powyższym natychmiast zostały podjęte następujące działania:

- brodzik został wyłączony z użytkowania dla klientów,
- spuszczono całą znajdującą się w nim wodę,
- pusty brodzik został umyty i zdezynfekowany,
- dokonano dezynfekcji rury doprowadzającej wodę do grzybka w w/w brodziku,
- po napełnieniu brodzika wodą dokonano jej uzdatnienia,
- przeprowadzono szokowe chlorowanie,
- wszyskie filtry zostały przepłukane wodą o parametrach: pH - 6,31 i Cl - 3,09,
- w/w wartości utrzymano przez okres ponad 2,5 godziny,
- przywrócono parametry wody do wartości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

W dniu 14.02.2018 akredytowane Laboratorium Analityczne w Tucholi pobrało próbki wody z brodzika w celu dokonania powtórnych badań.

Do czasu otrzymania wyników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia brodzik dla dzieci nie był dostępny dla klientów. 

Po otrzymianu wyników z akredytowanego Laboratorium Analitycznego w Tucholi w dniu 28.02.2018 wynikało, że bakteria legionelli została zwalczona. Po zapoznaniu się z tymi informacjami brodzik dla dzieci został włączony do korzystania dla klientów pływalni.

16.03

W wyniku otrzymanych wyników badań na obecność bakterii typu Legionella (protokół z dnia 14.03.2018) w jakuzzi wewnętrznym zwróciliśmy się z pismem do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chojnicach informując o podjętych działaniach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które nakazują powtórzyć badania co nastąpi w poniedziałek. Czekamy na odpowiedz.

Woda w jakuzzi jest wymieniana CODZIENNIE na świeżą. Wanna codziennie jest myta
i dezynfekowana. Dodatkowo przeprowadziliśmy chlorowanie szokowe.

 

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.