1. Z łaźni zewnętrznej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z łaźni zewnętrznej po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w łaźni zewnętrznej należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz dwa ręczniki: jeden do wycierania, drugi jako podkładkę na siedzisko.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na piec jest zabronione (nie dotyczy obsługi Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.).

6. Na piecu nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z łaźni zewnętrznej pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z łaźni zewnętrznej nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu łaźni zewnętrznej.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.