1. Organizatorem konkursu pn. „Niebieska świąteczna ozdoba” jest Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny oraz zastrzega możliwość dokonania modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

3. Konkurs polega na stworzeniu wiszącej ozdoby świątecznej.

4. Każdy uczestnik ma dowolność co do techniki wykonania ozdoby.

5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat.

6. Konkurs przewiduje, że każdy uczestnik stworzy jedną ozdobę.

7. W przypadku większej ilości wykonanych ozdób przez jedną osobę nie będą one uwzględniane. W konkursie rozpatrywana będzie tylko jedna ozdoba.

8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika przystępując do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych.

9. Do każdej ozdoby należy dołączyć karteczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko, wiek, nr kontaktowy.

10. Ozdoby należy dostarczyć do sekretariatu Spółki w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00.

11. Czas trwania konkursu: od 01.12.2022r. do 14.12.2022r.

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.12.2022r. do godz. 13:00 na facebooku Centrum Parku i stronie centrumpark.eu.

13. Odbiór nagród po ogłoszeniu wyników w dni powszednie w sekretariacie Spółki w godz. 7:00 – 15:00.

14. W przypadku pytań co do odbioru nagrody prosimy o kontakt pod nr tel. 523966444.

15. Spośród wszystkich prac będzie wybrane 9 najciekawszych i kreatywnych.

16. Nagrody w kategoriach: 

  - dzieci (3-6 lat):

   I miejsce: bon (zabawki), karnet 8 godz. na pływalnię;

   II miejsce: podwójna wejściówka do kina – Chojnickie Centrum Kultury, karnet 5 godz. na pływalnię;

   III miejsce: bon na pizzę do Restauracji Bazylia, karnet 3 godz. na pływalnię.

  - juniorzy (6-13 lat):

   I miejsce: bon (zabawki), karnet 8 godz. na pływalnię;

   II miejsce: podwójna wejściówka do kina – Chojnickie Centrum Kultury, karnet 5 godz. na pływalnię;

   III miejsce: bon na pizzę do Restauracji Bazylia, karnet 3 godz. na pływalnię.

  - młodzież(13-16 lat):

   I miejsce: bon na akcesoria komputerowe, karnet 8 godz. na pływalnię;

   II miejsce: podwójna wejściówka do kina – Chojnickie Centrum Kultury, karnet 5 godz. na pływalnię;

   III miejsce: bon na pizzę do Restauracji Bazylia, karnet 3 godz. na pływalnię.