1. Organizatorem konkursu pn. „Świąteczna ozdoba” jest Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny oraz zastrzega możliwość dokonania modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

3. Konkurs polega na stworzeniu wiszącej ozdoby świątecznej, która zostanie zawieszona w holu Parku Wodnego.

4. Każdy uczestnik ma dowolność co do techniki wykonania ozdoby.

5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat.

6. Konkurs przewiduje, że każdy uczestnik stworzy jedną ozdobę.

7. W przypadku większej ilości wykonanych ozdób przez jedną osobę nie będą one uwzględniane. W konkursie rozpatrywana będzie tylko jedna ozdoba.

8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika przystępując do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych.

9. Do każdej ozdoby należy dołączyć karteczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko, wiek, nr kontaktowy.

10. Ozdoby należy dostarczyć do kasy Parku Wodnego w godzinach: pn – pt 8:00 – 22:00, sob. - nd 8:00 – 20:00.

11. Czas trwania konkursu: od 10.12.2021 r. do 19.12.2021r.

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.12.2021 r. do godz. 12:00 na facebooku Centrum Parku i stronie centrumpark.eu.

13. Odbiór nagród po ogłoszeniu wyników w dni powszednie w sekretariacie Spółki w godz. 7:00 – 15:00.

14. W przypadku pytań co do odbioru nagrody prosimy o kontakt pod nr tel. 523966444.

15. Spośród wszystkich prac będzie wybrane 9 najciekawszych i kreatywnych.

16. Nagrody w kategoriach: 

  - dzieci (3-6 lat):

   I miejsce: bon (zabawki , art. szkolne), karnet 8 godz. na pływalnię;

   II miejsce: podwójna wejściówka do kina – Chojnickie Centrum Kultury, karnet 5 godz. na pływalnię;

   III miejsce: bon na pizzę do Restauracji Bazylia, karnet 3 godz. na pływalnię.

  - juniorzy (6-13 lat):

   I miejsce: bon (zabawki , art. szkolne), karnet 8 godz. na pływalnię;

   II miejsce: podwójna wejściówka do kina – Chojnickie Centrum Kultury, karnet 5 godz. na pływalnię;

   III miejsce: bon na pizzę do Restauracji Bazylia, karnet 3 godz. na pływalnię.

  - młodzież(13-16 lat):

   I miejsce: bon na akcesoria komputerowe, karnet 8 godz. na pływalnię;

   II miejsce: podwójna wejściówka do kina – Chojnickie Centrum Kultury, karnet 5 godz. na pływalnię;

   III miejsce: bon na pizzę do Restauracji Bazylia, karnet 3 godz. na pływalnię.