1.   Wodny plac zabaw znajduje się na terenie pływalni Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

2.   Wodny plac zabaw jest czynny w godzinach otwarcia pływalni.

3.   Korzystanie z wodnego placu zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób powyżej 6 roku życia umiejących pływać.

4.   Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5.   Z wodnego placu zabaw jednorazowo może korzystać 7 osób.

6.   Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki i inne ostre przedmioty.

7.   O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

8.   Na terenie wodnego placu zabaw zabrania się:

     - wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.,

     - skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupska startowego, itp.) na moduł lub z modułu,

     - korzystania z wodnego placu zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),

     - przepływania pod modułami,

     - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.

     - wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.

9.   Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

10. Na terenie wodnego placu zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.

11. Osoby korzystające z wodnego placu zabaw zobowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Centrum Park Chojnice.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Centrum Park Chojnice bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

13. Regulamin wchodzi w życie dnia 13.01.2020 r. i obowiązuje do chwili demontażu wodnego placu zabaw.