Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 20.09

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

770

0,60

0,13

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

743

0,61

0,30

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

765

1,00

0,21

go

OSTATNIA KONTROLA WODY W BASENACH

wykonana przez akredytowane laboratorium

DATA

Dokument

09.09.2019

wbwT_20190909.pdf

go

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni

dokonana przez właściwego pańśtwowego inspektora sanitarnego.

LP.

Dokument

1.

Numer nadany: HK-6029-5-1-6/19

Dokument do wglądu w sekretariacie spółki (pokój 212).

W okresie od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r.
jakość wody na pływalni Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2019 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2019.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2019.pdf

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.