Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 23.01.

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

736

0,34

0,09

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

761

0,44

0,34

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,17

784

0,89

0,39

go

OSTATNIA KONTROLA WODY W BASENACH

wykonana przez akredytowane laboratorium

DATA

Dokument

02.01.2019

wbwT_20190114.pdf

go

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni

dokonana przez właściwego pańśtwowego inspektora sanitarnego.

LP.

Dokument

1.

Numer nadany: HK-6029-5-1-15/18

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2018 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2018.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2018.pdf

 

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.