BILET Codziennie 8:00 - 22:00
CENA za 1 godzinę OPŁATA za każde rozpoczęte 6 min
Normalny 17,50 zł 1,75 zł
Ulgowy (dzieci, studenci i młodzież) 14,50 zł 1,45 zł
Emeryt, rencista, inwalida + opiekun 12,50 zł 1,25 zł