Lp.  MIEJSCE EKSPOZYCJI  WYMIAR   CENA NETTO ZA 1 ROK

OFERTA ŁĄCZONA

(cena netto za 1 rok)

   1 PARK WODNY (PW)   2m x 1m  1.320 zł  PW + P = 1.760 zł
 PW + TV = 1800 zł
 PW + P +TV = 2.300 zł
 2  PARK WODNY (PW)  4m x 1m 2.200 zł -
 3  PARKING
(P)
 2m x 1m   700 zł    P + PW = 1.760 zł
 P + TV = 1.200 zł
 P + PW + TV = 2.300 zł
4 TELEWIZOR
(TV)
do 1 min 770 zł TV + PW = 1.800 zł
TV + P = 1.200 zł
TV + PW + P = 2.300 zł