1. Grota solna to ogólnodostępne pomieszczenie relaksacyjne - naturalne inhalatorium jodowe.

2. Koszt przebywania w grocie i korzystanie z jej walorów jest wliczony w cenę biletu wstępu na pływalnię.

3. Ze względów zdrowotnych jednorazowy seans może trwać max. 45 minut.

4. Jednocześnie z groty mogą korzystać łącznie max. 4 osoby (dorośli + dzieci).

5. Z leżaka można korzystać wyłącznie po wcześniejszym ułożeniu na nim ręcznika.

6. Podczas pobytu w grocie zabrania się: palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania alkoholu bądź środków odurzających, hałaśliwego zachowania zakłócającego atmosferę relaksu, ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania pomieszczenia.

7. Zabrania się niszczenia masy solnej poprzez spożywanie, odłamywanie soli itp.

8. Przeciwskazania do korzystania z groty:
  - dla kobiet w ciąży,
  - nadczynność tarczycy,
  - gruźlica lub stany zapalne układu oddechowego,
  - choroby nowotworowe lub niewydolności krążenia,
  - uczulenia na jod i brom,
  - klaustrofobia,
  - w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza.

9. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do ratownika.

10. Dzieci do ukończenia 10 roku życia mogą korzystać z groty tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna.

11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy. Są oni upoważnieni także do sprawdzania prawa pobytu i korzystania z groty.

Regulamin obowiązuje od 01.07.2018 r.